Situs teknologi masa kini

Blog ini tentang Teknologi masakini terupdate

Membaca dan mendengarkan AL-QURAN

Author
Published 06.34
Membaca dan mendengarkan AL-QURAN
Membaca dan mendengarkan AL-QURAN


Silahkan belajar bertahap ,pahami dulu kemudian lanjut surat berikutnya , selamat membaca ya...
jika ada yang kurang silahkan berikan komentarnya, mimin akan memperbaiki insyaallah....
 1. Al-Fatihah
 2. Al-Baqarah
 3. Ali 'Imran
 4. An-Nisa
 5. 5Al-Ma'idah
 6. 6Al-An'am
 7. 7Al-A'raf
 8. 8Al-Anfal
 9. 9At-Tawbah
 10. 10Yunus
 11. 11Hud
 12. 12Yusuf
 13. 13Ar-Ra'd
 14. 14Ibrahim
 15. 15Al-Hijr
 16. 16An-Nahl
 17. 17Al-Isra
 18. 18Al-Kahf
 19. 19Maryam
 20. 20Taha
 21. 21Al-Anbya
 22. 22Al-Hajj
 23. 23Al-Mu'minun
 24. 24An-Nur
 25. 25Al-Furqan
 26. 26Ash-Shu'ara
 27. 27An-Naml
 28. 28Al-Qasas
 29. 29Al-'Ankabut
 30. 30Ar-Rum
 31. 31Luqman
 32. 32As-Sajdah
 33. 33Al-Ahzab
 34. 34Saba
 35. 35Fatir
 36. 36Ya-Sin
 37. 37As-Saffat
 38. 38Sad
 39. 39Az-Zumar
 40. 40Ghafir
 41. 41Fussilat
 42. 42Ash-Shuraa
 43. 43Az-Zukhruf
 44. 44Ad-Dukhan
 45. 45Al-Jathiyah
 46. 46Al-Ahqaf
 47. 47Muhammad
 48. 48Al-Fath
 49. 49Al-Hujurat
 50. 50Qaf
 51. 51Adh-Dhariyat
 52. 52At-Tur
 53. 53An-Najm
 54. 54Al-Qamar
 55. 55Ar-Rahman
 56. 56Al-Waqi'ah
 57. 57Al-Hadid
 58. 58Al-Mujadila
 59. 59Al-Hashr
 60. 60Al-Mumtahanah
 61. 61As-Saf
 62. 62Al-Jumu'ah
 63. 63Al-Munafiqun
 64. 64At-Taghabun
 65. 65At-Talaq
 66. 66At-Tahrim
 67. 67Al-Mulk
 68. 68Al-Qalam
 69. 69Al-Haqqah
 70. 70Al-Ma'arij
 71. 71Nuh
 72. 72Al-Jinn
 73. 73Al-Muzzammil
 74. 74Al-Muddaththir
 75. 75Al-Qiyamah
 76. 76Al-Insan
 77. 77Al-Mursalat
 78. 78An-Naba
 79. 79An-Nazi'at
 80. 80'Abasa
 81. 81At-Takwir
 82. 82Al-Infitar
 83. 83Al-Mutaffifin
 84. 84Al-Inshiqaq
 85. 85Al-Buruj
 86. 86At-Tariq
 87. 87Al-A'la
 88. 88Al-Ghashiyah
 89. 89Al-Fajr
 90. 90Al-Balad
 91. 91Ash-Shams
 92. 92Al-Layl
 93. 93Ad-Duhaa
 94. 94Ash-Sharh
 95. 95At-Tin
 96. 96Al-'Alaq
 97. 97Al-Qadr
 98. 98Al-Bayyinah
 99. 99Az-Zalzalah
 100. 100Al-'Adiyat
 101. 101Al-Qari'ah
 102. 102At-Takathur
 103. 103Al-'Asr
 104. 104Al-Humazah
 105. 105Al-Fil
 106. 106Quraysh
 107. 107Al-Ma'un
 108. 108Al-Kawthar
 109. 109Al-Kafirun
 110. 110An-Nasr
 111. 111Al-Masad
 112. 112Al-Ikhlas
 113. 113Al-Falaq
 114. 114An-Nas

Posting Komentar

Copyright © 2023